Apple จดสิทธิบัตรระบบวัดความดันโลหิตที่อาจจะนำมาต่อยอดเพื่อให้ Apple Watch สามารถอ่านผลความดันโลหิตได้ในอนาคต โดยในเอกสารสิทธิบัตรระบุว่า ระบบดังกล่าวอาจอยู่ในอุปกรณ์ Wearable เช่น นาฬิกา, สายรัดข้อมือ, กำไลข้อมือ หรืออยู่ในอุปกรณ์มือถือจำพวกสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ขณะที่ตัวควบคุมอาจจะอยู่บนอุปกรณ์เดียวกัน หรืออยู่กันคนละอุปกรณ์ อาทิ อยู่บนคอมพิวเตอร์ ไม่ก็แยกมาอยู่บนอุปกรณ์ Wearable หรืออุปกรณ์มือถือ และอาจมีความเป็นไปได้ว่า ระบบวัดความดันนี้อาจจะเป็นโมดูลที่แยกออกได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกนำมาติดไว้กับอุปกรณ์ Wearable หรืออุปกรณ์มือถือได้

 

Apple เริ่มเข้ามาสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นอยู่แล้วนั้น ซึ่งก็น่าจะหมายรวมถึงการวางสถานะของ Apple Watch ให้เป็นอุปกรณ์ที่มีวิธีการตรวจสอบด้านสุขภาพที่จริงจังแบบเจาะลึก มากไปกว่าแค่การนับก้าวเดิน หรือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะตรวจวัดเรื่องของโรคต่างๆของคุณได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวแจ้งเตือนได้ดีอีกด้วย