E-Sport คือกีฬา เป็นกีฬาชนิดหนึ่งในการเล่นเกม

ส่วนใหญ่เกมส์ที่จะนำมาแข่งกัน ต้องได้รับความยอมรับให้เป็น E-Sport ก่อน เช่น DOTA2 / Legue Legends / Overwatch / ROV

สิ่งสำคัญของ E-Sport ก็มีเช่นกัน พวกอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงนักกีฬา ว่าเกมส์นั้นๆ ใช้นักกีฬากี่คน ต้องใช้โค้ชเพื่อวางแผน และควบคุมทีม

การฝึกซ้อมของนักกีฬา รวมถึงการไปเรียน การเข้ารวมทีม การวางแผนต่างๆ ทุกอย่างล้วนมีเป็น E-Sport ทั้งหมด คนที่เป็นนักกีฬา ย่อมมีวินัยในการฝึก ในการซ้อมตลอด เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับ
“E-Sport ไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก”