ใครกำลังมองหาความมั่นคงในชีวิตระยะยาว การทำ “ ประกันชีวิต ” ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเนื่องจากบริษัทประกันชีวิตมีให้เลือกใช้บริการหลากหลายสถาบัน หลักเกณฑ์ที่เราควรพิจารณาก่อนซื้อกรมธรรม์ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

ในช่วงหนึ่งของชีวิตเราก็จะอยากได้ความมั่นคง หรือสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเราเจ็บไข้ ทางออกที่ดีคือ การทำประกันชีวิต เพราะคุณจะได้ทั้งการประกันสุขภาพ การดูแลเมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และเงินที่คุณจ่ายไปทุกปีก็กลายเป็นเงินออมอีกด้วย แต่บริษัทประกันก็มีให้เลือกหลายเจ้ามาก เราควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกซื้อกรมธรรม์เจ้านั้นๆ ดีนะ

ข้อดีของการทำประกันชีวิต

1. จะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนทำให้ครอบครัวนั้นต้องประสบกับปัญหาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังมีภาระต้องผ่อนส่งค่าบ้าน ค่ารถ ฯลฯ สำหรับเงินผลประโยชน์จากการทำประกันนั้น จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวได้

  1. ช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นประจำในระยะยาวดังนั้นจึงทำให้ผู้เอาประกันกลายเป็นผู้มีวินัยในการออมทันที
  2.  ช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า บริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ชำระเข้ามาไปลงทุนต่อ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และนำมาจ่ายผลประโยชน์คืนให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของเงินผลประโยชน์ ซึ่งดีกว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร

  1. ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงิน โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันได้
  2.  สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องซื้อกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จึงนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ ในกรณีประกันชีวิตทั่วไปได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญได้สูงสุดถึง 200,000 บาท อีกด้วยก่อนซื้อประกันชีวิตต้องอ่าน

6. เปรียบเทียบประกันหลายๆ เจ้า
คุณไม่ควรรีบร้อนซื้อประกันเพียงดูแค่สถาบันเดียว คุณควรใช้เวลาศึกษาจากหลายๆ ที่ โดยดูสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไป อีกทั้งผลตอบแทนและได้รับเงินก้อนเมื่อครบเงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไข ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำประกันกับสถาบันต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีสุด จึงไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจ เปรียบเทียบให้ดีเสียก่อนค่ะ. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

ก่อนทำประกันชีวิตควรตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อทำการเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งถ้าเราร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไป หรือหากตรวจแล้วพบว่าเรามีโรคประจำตัว ก็ต้องดูว่าประกันชนิดไหนที่คุ้มครองเราบ้าง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการถูกลิดรอนสิทธิอีกด้วย

ุ7. พิจารณาค่าคุ้มครอง
ควรคำนึงถึงความจำเป็นด้านการเงินเสมอ หากคุณมีภาระหน้าที่ทางการเงินที่หนักอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายของครอบครัว จึงควรเลือกจ่ายเบี้ยด้วยกำลังเงินที่ไม่กระทบกับชีวิตประจำวันมากจนเกินไป รวมถึงเลือกทำประกันที่มีวงเงินคุ้มครองเทียบเท่าเงินเดือนในแต่ละปีอย่างน้อย 20 ปี เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น คุณจะได้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับจะทำให้ครอบครัวของคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

8.เลือกบริษัทที่ตรงความต้องการ
หากคุณกำลังมองหาบริษัทประกัน จงเลือกบริษัทประกันที่มีแนวคิด และนโยบายตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด เช่นเดียวกับข้อ 1 ที่เราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของหลายๆ ที่ เพื่อให้ได้ประกันที่มีประโยชน์ต่อคุณ และครอบครัวที่สุดนั่นเอง

9. อ่านเอกสารอย่างละเอียด
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามที่มีเอกสารสัญญาแนบมาด้วย คุณจะต้องอ่านให้ละเอียดอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีความยาวหลายหน้ามากๆ ก็ตาม เพราะสัญญามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำประกันแต่ละครั้ง จะเป็นตัวบอกรายละเอียดทุกอย่างที่คุณต้องทราบ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเอาประกัน ดอกเบี้ย เงื่อนไขการจ่ายเงินคุ้มครอง ฯลฯ ดังนั้นจึงห้ามละเลยการอ่านสัญญาอย่างละเอียดเป็นอันขาด

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะช่วยสร้างมั่นคงให้กับครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้คุณมีวินัยในการออมอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นเราต้องไม่ลืมว่า ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ จะต้องเปรียบเทียบและอ่านเอกสารให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้ง ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะ