ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าโครงการบ้านประชารัฐ บ้านราคาถูก เตรียมเปิดจองบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
ผ่อนไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อย คาดเริ่มจองได้ภายในสิ้นปีนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการที่อยู่อาศัยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้

ธอส.จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อยูนิต สำหรับ 3 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มที่กำลังสร้างครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุโดย ธอส.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1ชุด
เพื่อกำหนดกรอบและผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1 ล้านยูนิต
(โครงการบ้านล้านหลัง) และหารือร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยกำหนดในระยะแรก 1 แสนยูนิต
จากเป้าหมายรวม 1 ล้านยูนิต โดยขณะนี้มีที่อยู่อาศัยที่พร้อมเปิดให้จองแล้ว 30,000 ยูนิต และสามารถ
เข้าพักอาศัยได้ภายปีนี้จำนวน 10,000 ยูนิต และเป็นโครงการที่อยู่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 20,000 ยูนิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

ธอส.พยายามจะสร้างระบบของสินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (โพสต์ไฟแนนซ์)
ซึ่งจะช่วยให้คนผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถมีกำลังผ่อนชำระหนี้เงินกู้ได้ภายใต้วงเงินผ่อนไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก และเปิดโอกาสให้สามารถกู้ร่วมได้ด้วย ซึ่งได้เตรียมนำเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการ ธอส. ในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อขอมติเห็นชอบในหลักการดังกล่าว ขณะที่สภาพคล่องของ ธอส.ขณะนี้ ถือว่ามีเพียงพอรองรับการปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และรายย่อยสำหรับกู้เพื่อซื้อบ้านคาดว่าต้องการใช้ทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ธอส.มีแนวโน้มตรึงจนถึงสิ้นปีนี้ ที่ร้อยละ 6.75 เพื่อลดภาระผู้กู้ แม้ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก็ตาม