บ้านน่าอยู่ของเรา กับบ้านน่าอยู่ของผู้สูงวัย อาจไม่ใช่บ้านหลังเดียวกัน สำรวจผู้สูงวัยในบ้านและความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านของบรรดาผู้สูงอายุแล้ว มองให้ง่ายก็ง่าย มองให้ไม่ง่าย ก็ยากเอาเรื่อง แต่ไม่ว่าจะอย่างไร โจทย์คือคุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตบั้นปลายของท่าน คุณรู้คำตอบดีอยู่แล้วว่า จะต้องทำอย่างไร

 

Senior couple (60s) standing together, outside house.

นอกเหนือไปจากทรัพย์สินเงินทอง ความรักและความห่วงใย อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้ได้ คือ การสร้างบ้านให้เหมาะสมแก่วัยของท่าน เพราะผู้สูงอายุนั้นเอาเข้าจริงๆ แล้ว “บ้าน” นี่แหละที่ใช้เป็นที่พักแหล่งสุดท้าย เพราะชีวิตส่วนใหญ่ของผู้สูงวัยจะอยู่แต่ในบ้าน

ภัยสำคัญของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คือ การหกล้ม เนื่องจากสภาพร่างกายผู้สูงอายุไม่เอื้อต่อการฟื้นฟู โดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ รวมถึงภาวะการทรงตัว ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงข้อมูลที่น่าตกใจว่า บ้านคือสถานที่เกิดเหตุของการหกล้มในผู้สูงอายุที่สำคัญที่สุด


สาเหตุแห่งการหกล้ม มีทั้งสาเหตุที่ป้องกันไม่ได้จากอาการวิงเวียนศีรษะจึงเสียการทรงตัว และสาเหตุที่ป้องกันได้จากการจัดสภาพบ้านเรือน สภาพบ้านที่ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ผู้สูงวัยในบ้านหกล้มได้ง่ายๆ “บ้านน่าอยู่ของผู้สูงวัย” ในวันนี้ จึงมาพร้อมการชี้จุดอันตรายในบ้านว่าอยู่ที่ไหน

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า จุดอันตรายในบ้านที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ คือ บันไดและพื้นที่ไต่ระดับลดหลั่น รวมทั้งห้องน้ำ ห้องครัว และทางเดินเข้าบ้าน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ลดหลั่นตามกันมาตามลำดับ ใครที่มีผู้สูงอายุในบ้าน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จึงอยู่ในข่ายควรระวัง

ข้อแนะนำในการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้สูงวัย

1.ควรจะอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียว ไม่ต้องใช้บันได และมีพื้นบ้านเสมอกัน กรณีที่มีบ้านเป็น 2ชั้น หรือมากกว่าอาจต้องปรับเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายข้าวของต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านชั้นล่าง

ควรปรับเปลี่ยนดัดแปลงสภาพบ้านให้เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยของผู้ใช้สูงวัยในบ้าน
ถ้าสภาพบ้านบังคับให้ผู้สูงอายุต้องเดินขึ้นลงบันได ควรมีราวเกาะที่สามารถจับได้ถนัดมือ และมีไฟบันไดที่สว่างเพียงพอ
ห้องน้ำต้องมีความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง จะต้องไม่ลื่นเฉอะแฉะ ออกแบบให้มีการลาดเทของพื้นที่อย่างเหมาะสม
ทางเดินเข้าบ้าน ถ้ามีระดับสูงกว่าพื้นถนน ควรทำเป็นทางลาด และมีราวเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินหรือใช้รถเข็น
บ้านน่าอยู่ของผู้สูงวัย ไม่ใช่บ้านที่หรูหรา แต่คือบ้านที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการชีชีวิตประจำวันของผู้ชราวัย ต้องดูแลกันให้ถึงที่สุด


เพียงแค่เราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ้านให้เหมาะกับผู้สูงวัย ก็ทำให้บั่นปลายชีวิตของท่านมีความสุขได้แล้วล่ะค่ะ